Matochdrycker.se

Välkommen till vår matsida!

Tips och recept på mat och dryck

Faktablad Ramlösas historia

DRYCK /

Johan Jakob Döbelius
Den 17 juni 1707 invigde den tyske läkaren Johan Jakob Döbelius Ramlösa Hälsobrunn till ära på kung Karl XII:s 25-årsdag. Att Döbelius hamnade i Sverige var en ren slump. Hans egentliga mål var England men hans fartyg drev in till Göteborg i hårt väder ifrån Tyskland. Döbelius stannade i Sverige och blev provinsialläkare. Genom rykten fick Döbelius kännedom om Ramlösa Hälsobrunn och dess unika vatten. Under sina resor uppmanade han människor att vallfärda till Ramlösa Hälsobrunn för att dricka det berikade vattnet. I en broschyr beskrev han vattnets fenomen med egenskaper som kunde bota allt från svindel till skörbjugg. Redan innan Döbelius tid var brunnen känd för sitt näringsrika vatten. Soldater med järnbrist tog sig ofta till Ramlösa Hälsobrunn för att dricka det nyttiga vattnet.

Hans Roslin tog över när Döbelius pensionerades, därefter har många läkare satt sin prägel på Ramlösa Hälsobrunn. Tack vare deras medicinska kunskaper gjordes hälsobrunnen tidigt om till en kurort, där både fattiga och rika fick möjligheten att ”dricka brunn”. Fattiga erbjöds att gratis dricka av brunnsvattnet, men villkoret var att de kom klockan fyra på morgonen. Ju senare på dagen desto högre klasstillhörighet hade brunnsgästerna.

Ramlösa Hälsobrunn blir resmål

År 1749 besöktes hälsobrunnen av både danska och svenska gäster. För att området runt omkring källan inte skulle bli nedtrampat byggdes en låg mur runt brunnen. 1796 blev landshövding Gustaf Fredrik von Rosen i Malmö engagerad i Ramlösa brunn, genom att han köpte mark som gick ända fram till brunnen. Nu ville han att aktiviteterna runt brunnen skulle utökas. Han bildade bland annat ett aktiebolag och byggde även flera gäststugor. 1797 var 72 personer aktieägare i bolaget. Gästerna som besökte brunnen hade, förutom att dricka utav det hälsosamma vattnet, en lummig park att promenera i, musik att lyssna till och härliga middagar att avnjuta.

Dagens vattenkälla
År 1849 tog tolv bönder över äganderätten av Ramlösa brunn, efter att den ekonomiska ställningen försvagats. 1873 genomfördes en borrning vid brunnsområdet för att finna kol. I stället sprutade fyra hundra liter sjugradigt kristallklart alkaliskt vatten upp i minuten. Det är från denna underjordiska källa som Ramlösa fortfarande hämtar sitt vatten. 1876 köpte Stockholmsläkaren Curt Wallis Ramlösa Hälsobrunn. Wallis var känd för sina kunskaper om utländska kur- och brunnsorter och moderniserade Ramlösas kuranstalt.

Vattenfabriken
I början av 1900-talet ville man satsa på den danska marknaden. För att lyckas med det bestämde sig styrelsen för att använda sig av reklam. Dessutom utsågs ambassadörer som skulle sprida kunskapen om det hälsobringande vattnet. Samtidigt ville en av aktieägarna, direktör Carl Gustaf Uggla, bygga en vattenfabrik för att sälja buteljerat vatten. I över ett år kämpade han för att övertyga de övriga ägarna om vilka fördelar som fanns. Fabriken stod färdig 1912 och det var då Ramlösa började kolsyra vattnet. Dels för att hålla det fritt från orenheter, dels för att det skulle kunna gå på export. Efter två år ersattes den gamla maskinen med en modern som producerade 18 000 flaskor om dagen. Produktionen tog fart och på 1920-talet bestämde den dåvarande direktören Blomquist att vattnet
skulle exporteras utomlands, till bland annat Egypten. Under andra världskriget stängdes temporärt hälsobrunnen och fabriken och kuranstalten gjordes om till sjukhus för krigsflyktingar.

Relaterade inlägg:

  1. Historia Glenmorangie (18.8)
  2. Ramlösa Hälsobrunn firar 300 år den 17 juni (17.1)
  3. Gordon’s Gins historia (16.9)
  4. Campbell Historia (16.8)
  5. Ostens historia (16)