Matochdrycker.se

Välkommen till vår matsida!

Tips och recept på mat och dryck

Företagsfakta – Bisca

MAT /

Företagshistorik
I början av 2000 var Kelsen och Bisca de två ledande danska tillverkarna av kex respektive kakor. Kelsens verksamhet kan spåras tillbaka till 1890 och är resultatet av en sammanslagning mellan Kjeldsens och Dansk Biscuit Company 1993. Bisca är ett resutat av management buyout av ett antal anställda under 1997. Tidigare hette företaget Oxford Biscuits och grundades i Hjørring 1922.

Under hösten 2000 beslöt sig företagen för att gå samman och bilda KelsenBisca A/S, eftersom de två företagen hade kompletterande produkter, marknader och organisationsstruktur. Den kombinerade omsättningen gör KelsenBisca till en stor leverantör på internationell nivå och det största företaget i sitt slag i Skandinavien.

I januari 2004 delades KelsenBisca upp i två marknader där Kelsen Holding A/S koncentrerar sig på exporten av Danish butter cookies, och Bisca A/S producerar och säljer kakor till koncernens nordiska marknader.

Bisca
Bisca är idag Skandinaviens största tillverkare av kex och kakor. Huvudkontoret och produktionen ligger i Stege, Danmark men viss produktion sker även i Snede och Ribe, Danmark.

Varumärket Bisca har en stark position på den nordiska marknaden för kex och kakor där alla produkter karaktäriseras av en mycket hög kvalitet. Utöver de nordiska länderna säljs Biscas produkter i ett antal andra länder bland annat den växande ryska marknaden där Bisca är ett av de mest importerade varumärkena inom segmentet.

Bisca har cirka 1 000 anställda och 2006 uppgick företagets omsättning till SEK 1,7 miljarder. Bisca exporterar kex och kakor till fler än 85 länder och har dotterbolag i Danmark, Hong Kong, Norge, Sverige, Moskva och USA.

I Sverige har Bisca 17 anställda. Företaget är näst störst på kex- och kakmarkanden med en marknadsandel på cirka 12 %. Målsättningen är att öka sin marknadsandel till cirka 22 % under 2007.

Biscas logo visar en kunglig krona för att indikera att KelsenBisca har blivit utsedd till kunglig hovleverantör i Danmark, ett privilegium som bara beviljas till danska ledande företag som kan uppvisa förträfflighet på alla nivåer.

Sortiment
Bisca har flera varumärken i sitt sortiment. I Sverige säljer Bisca flertalet av sina egna produkter, bland annat Bite Size, Smörgåskex och Franska Våfflor, samt marknadsför varumärken som Maryland Cookies, McVities, Oreo och Ritz. Bisca levererar även produkter till storhushåll.

Produktion och produktutveckling
Flexibilitet och dynamik genomsyrar företaget och Biscas grundpelare är hög kvalitet utan kompromisser, både när det gäller tillverkningsprocessen och de råvaror som används. Ett stort fokus för Bisca är produktutveckling där stor hänsyn tas till internationella konsumenttrender och kvalitetskrav. Nyckelparametern för utveckling är möjligheten att kunna identifiera nya trender på den globala marknaden. Eftersom KelsenBisca levererar till en bred konsumentgrupp sker företagets produktutveckling i samarbete med några av världens största företag och baseras på marknadsundersökningar.

Bagerierna är lokaliserade till Nr. Snede och Stege. Den årliga kapaciteten uppgår till cirka
100 000 ton kex och kakor där cirka 40 procent säljs i Danmark och övriga skandinaviska länder och resterande 60 procent exporteras till övriga delar av världen.

Hygien och miljö
KelsenBiscas bagerier i Stege och Nr. Snede blev certifierade med HACCP i december 2001.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) är en procedur för att identifiera, värdera och kontrollera de olika faktorer som spelar in på livsmedelssäkerheten. Systemet omfattar kontroll av den faktiska produktionsprocessen, råvaror, slutlig produkt, transport av produkter och städning och hygien, inklusive personlig hygien. Certifieringen delas ut av BVQI – Bureau Veritas Quality International. I Danmark är HACCP:s metod och behörighetskrav för livsmedelssäkerhet inskrivna i danska standard 3027 (DS3027), som tillämpas bland alla företag som tillverkar livsmedel, inklusive företagens underleverantörer.

Skyddande av miljön har en hög prioritet på KelsenBisca och företaget har uppnått omfattande godkännande för miljöarbetet. KelsenBisca är objekt för Danish Environmental Protection Agency som håller koll på olja, gas, elektricitet och vattenkonsumtion såväl som avfall från råvaror. Kartong, blandade transportmaterial, plastfolie, brännbart avfall, icke brännbart avfall och kemikalier sorteras dagligen.

Alla tre bagerier har installerat ljudreducerande åtgärder för att hålla sig under de tillåtna nivåerna i de lokala områdena.

Relaterade inlägg:

  1. Företagsfakta – Schulstad
  2. Bisca Bite Size är en ren njutning
  3. Produktfakta och sortiment Bite Size från Bisca
  4. Fakta Cocio
  5. Schulstad lanserar sunda brödnyheter för smörgåsälskare