Matochdrycker.se

Välkommen till vår matsida!

Tips och recept på mat och dryck

Fakta om MSC

MAT /

Marine Stewardship Council (MSC)
Ett mervärde för uthålligt fiske

Vad är MSC?
MSC är en oberoende, ickevinstdrivande organisation som stödjer uthålligt fiske genom användandet av ett miljömärke som identifierar fiskeprodukter certifierade enligt denna standard.

Varför är MSC´s arbete viktigt?
De flesta konsumenter är idag medvetna om att överfiske är ett av världens mest utmanande miljöproblem. MSC belönar ansvarsfullt fiske med den speciella blå fiskeloggan. Märkningen hjälper konsumenten till ett miljömässigt korrekt val av fiskeprodukter och visar också på ett ökat behov av internationellt erkända märkningskrav.

Hur beslutas vad som är uthålligt fiske?
MSC-certifieringsprocessen för bra förvaltat och uthålligt fiske är extremt noggrann och kan ta upp till två år att genomföra. MSC´s principer och kriterier för uthålligt fiske (MSC´s standard) täcker tre huvudområden:
•    Fiskebeståndets storlek.
•    Fiskets påverkan på det marina ekosystemet.
•    Fiskeförvaltningssystemet.

Hur kan man vara säker på spårbarheten?
MSC´s metod för spårbarhet, ”Chain of Custody”, är till för att säkerställa att certifierade och icke-certifierade produkter hålls separerade. Alla aktörer som vill använda MSC-märket på en produkt måste köpa fisken från en MSC-certiferad leverantör och även själva vara certifierade. ”Chain of Custody” tillämpas på varje steg i försörjningskedjan.

För mer information om MSC se:  www.msc.org

Relaterade inlägg:

  1. Fakta Ciprian’s
  2. Fakta om soja
  3. Fakta om nyckelhålsmärkning
  4. Fakta Cocio
  5. Fakta Frebaco